Η συμβολή του Ελληνικού πνεύματος στην επιστημονική μελέτη της Γλώσσας

216

Του Φίλιππου Σάννου

Η επίδραση του ελληνικού πνεύματος στον δυτικό πολιτισμό είναι πανθομολογούμενη, από την αρχαία εποχή και την πασίγνωστη φράση του Ὁρατίου, στο ελληνότιτλο έργο του Epistulae (Ἐπιστολαὶ), «Graecia capta ferum victorem vicit et intulit agresti Latio artes et philosophiam», δηλαδή « λλς κατακτηθεσα, τν σκληρν νικητν νίκησε κα εσήγαγεν ες τ γροκον Λάτιον τς τέχνας κα τν φιλοσοφίαν» μέχρι την δήλωση του Γκαίτε πως «Ότι είναι ο νους και η καρδιά δια τον άνθρωπο είναι και η Ελλάς δια την ανθρωπότητα», η δυτική διανόηση αναγνωρίζει την τεράστια συνεισφορά του ελληνικού πνεύματος στην δημιουργία και διαμόρφωση του πολιτισμού της.   Συνέχεια

Advertisements

Ετυμολογικές και εισαγωγικές παρατηρήσεις περί ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ

Αρποκράτης

Του Φίλιππου Σάννου

Οι αρχαίοι έλεγαν «Αρχὴ παιδεύσεως ἡ τῶν ὀνομάτων ἐπίσκεψις»,[1] με αυτήν την ρήση κατά νου, και βασιζόμενοι στην περί ορθότητας ονομάτων θεωρία του πλατωνικού Κρατύλου, θα θέσουμε με αυτόν τον τρόπο την αφετηρία του στοχασμού μας περί μυστηρίων, ιχνηλατώντας τον Λόγο (δηλαδή το νόημα) που βρίσκεται μέσα στις λέξεις που θα μας απασχολήσουν στην συνεχεία του παρόντος. Οι λέξεις που θα αναλύσουμε είναι οι εξής: Συνέχεια