Εισαγωγή στην Ερμητική Καμπαλά

tumblr_m9t1pjcj1F1r9zsdzo1_500Του Φίλιππου Σάννου

Η Καμπαλά είναι η αρχαία Ιουδαϊκή Μυστική Δοξασία η οποία έχει ως σκοπό την αποκάλυψη και την κατανόηση του συνόλου του σύμπαντος κόσμου, δηλαδή της κοσμογονίας, όπως αυτή ξεδιπλώνεται από τα πέπλα της αρνητικής ύπαρξης κατά την αρχική εκδήλωση της μέχρι και τον σχηματισμό του υλικού πεδίου στην Σεφίρα Μαλκούτ δηλαδή στο Βασίλειο. Κύριο μέσο για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού είναι η μυητική ερμηνεία[1] των Ιουδαϊκών γραφών και ο ενεργητικός διαλογισμός με αυτές[2]. Η παράδοση αναφέρει ότι αυτή η μυστική διδασκαλία δόθηκε από τον ίδιο τον δημιουργό στον Αδάμ  μετά την πτώση, έτσι ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στην προπτωτική του κατάσταση και να γευτεί το ξύλο του Δέντρου της Ζωής. Αργότερα λέγετε ότι ο Αρχάγγελος Μέτατρον την παρέδωσε στον Μωυσή ως το εσωτερικό μέρος του Προφορικού Νόμου που του δόθηκε στο Όρος Σινά. Αυτό το γεγονός της μεταβίβασης της αποκλειστικά από στόμα σε αυτί, αρχικά από τους αγγέλους στον άνθρωπο και μετέπειτα από άνθρωπο σε άνθρωπο, θέλει να υποδηλώσει και η ετυμολογία της λέξης  Qabalah ή Cabbala που προέρχεται από την εβραϊκή ρίζα QBL (Κ ΜπΛ), που σημαίνει δέχομαι. Συνέχεια

Advertisements

Ο Γνώμων και η Ορθή Γωνία

ΙΩΣΗΦ+ΜΝΗΣΤΩΡΤου Φίλιππου Σάννου

Ο Γνώμων (αγγλ. Square, γαλλ. Equerre, γερμ. Wimkelmass) είναι ένα γεωμετρικό σχεδιαστικό όργανο για τη χάραξη ορθών γωνιών και κάθετων γραμμών, η λέξη χρησιμοποιείται και μεταφορικά έχοντας την έννοια του καθοδηγητικού κριτηρίου, στα αρχαία ελληνικά σήμαινε ακόμη τον ακριβή τον συνετό τον γνώστη. Το έτυμο της λέξης Γνώμων είναι η ρίζα γνω-, γιγνώσκω και έχει άμεση ετυμολογική συγγένεια με την λέξη Γνώση. Οι Αιγύπτιοι τον ονόμασαν «Νέχ» και τον χρησιμοποιούσαν ως περίαπτο (φυλακτό), συνήθως κατασκευασμένο από αιματίτη, που το τοποθετούσαν επί του στήθους του νεκρού προκειμένου να τον προστατέψει από τους κινδύνους της μετά θάνατον πορείας του.[1] Ο William Thomas στο βιβλίο του για τα περίαπτα λέει ότι ο Γνώμων ανήκει στα φυλακτά των αγγέλλων που είναι σύμβολα του θεού Θώθ και συμβολίζουν «την Ηθική Ακεραιότητα, την Σοφία, την Γνώση, την Τάξη και την Αλήθεια».[2] Συνέχεια

Τα μυητικά μυστήρια της Αρχαίας Αιγύπτου

egyptΤου Φίλιππου Σάννου

Ελάχιστα προβλήματα έχουν απασχολήσει τόσο πολύ την εσωτερική επιστήμη και παράδοση όσο το πρόβλημα των Αιγυπτιακών Μυστηρίων της Ίσιδας και του Όσιρη κι η μύηση στο Ναό του Άμμωνα ή στην Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας. Και αυτό διότι ενώ όλα τα εσωτερικά ρεύματα της σύγχρονης εποχής, προσδίδουν σε αυτά μείζονα σημασία, οι πληροφορίες που έχουμε στην διάθεση μας για αυτά, είναι ελάχιστες και στην πλειονότητα τους λίαν σκοτώδης. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στην εν γένει μυστικότητα που περιέβαλλε τα αρχαία μυστήρια, όπου οι μυημένοι έπαιρναν φρικτούς όρκους προκειμένου να μην αποκαλύψουν ποτέ στους βέβηλους τα όσα είχαν γνωρίσει στα μυστήρια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της μυστικότητας αποτελεί η παρακάτω ταφική επιγραφή ενός ανώτερου ιερά της Μέμφιδος: Συνέχεια

Ετυμολογικές και εισαγωγικές παρατηρήσεις περί ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ

Αρποκράτης

Του Φίλιππου Σάννου

Οι αρχαίοι έλεγαν «Αρχὴ παιδεύσεως ἡ τῶν ὀνομάτων ἐπίσκεψις»,[1] με αυτήν την ρήση κατά νου, και βασιζόμενοι στην περί ορθότητας ονομάτων θεωρία του πλατωνικού Κρατύλου, θα θέσουμε με αυτόν τον τρόπο την αφετηρία του στοχασμού μας περί μυστηρίων, ιχνηλατώντας τον Λόγο (δηλαδή το νόημα) που βρίσκεται μέσα στις λέξεις που θα μας απασχολήσουν στην συνεχεία του παρόντος. Οι λέξεις που θα αναλύσουμε είναι οι εξής: Συνέχεια