Τα μυητικά μυστήρια της Αρχαίας Αιγύπτου

egyptΤου Φίλιππου Σάννου

Ελάχιστα προβλήματα έχουν απασχολήσει τόσο πολύ την εσωτερική επιστήμη και παράδοση όσο το πρόβλημα των Αιγυπτιακών Μυστηρίων της Ίσιδας και του Όσιρη κι η μύηση στο Ναό του Άμμωνα ή στην Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας. Και αυτό διότι ενώ όλα τα εσωτερικά ρεύματα της σύγχρονης εποχής, προσδίδουν σε αυτά μείζονα σημασία, οι πληροφορίες που έχουμε στην διάθεση μας για αυτά, είναι ελάχιστες και στην πλειονότητα τους λίαν σκοτώδης. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στην εν γένει μυστικότητα που περιέβαλλε τα αρχαία μυστήρια, όπου οι μυημένοι έπαιρναν φρικτούς όρκους προκειμένου να μην αποκαλύψουν ποτέ στους βέβηλους τα όσα είχαν γνωρίσει στα μυστήρια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της μυστικότητας αποτελεί η παρακάτω ταφική επιγραφή ενός ανώτερου ιερά της Μέμφιδος: Συνέχεια

Advertisements

Ετυμολογικές και εισαγωγικές παρατηρήσεις περί ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ

Αρποκράτης

Του Φίλιππου Σάννου

Οι αρχαίοι έλεγαν «Αρχὴ παιδεύσεως ἡ τῶν ὀνομάτων ἐπίσκεψις»,[1] με αυτήν την ρήση κατά νου, και βασιζόμενοι στην περί ορθότητας ονομάτων θεωρία του πλατωνικού Κρατύλου, θα θέσουμε με αυτόν τον τρόπο την αφετηρία του στοχασμού μας περί μυστηρίων, ιχνηλατώντας τον Λόγο (δηλαδή το νόημα) που βρίσκεται μέσα στις λέξεις που θα μας απασχολήσουν στην συνεχεία του παρόντος. Οι λέξεις που θα αναλύσουμε είναι οι εξής: Συνέχεια